De Oscuro

De Oscuro was established by Judith Roberts in 2010.

It champions multilingualism as a creative tool, enabling Wales’s two native languages to weave in and out of one another and combine with the expressive power of dance to create powerful and compelling dance-theatre.  

 


Sefydlwyd De Oscuro gan Judith Roberts yn 2010. 

Mae De Oscuro yn hyrwyddo amlieithrwydd fel offeryn creadigol, gan alluogi’r ddwy iaith frodorol sy’n bodoli yng Nghymru i blethu gyda’u gilydd, a’u cyfuno â grym mynegiannol dawns, er mwyn creu theatr-dawns hynod o bwerus.