De Oscuro Macbeth 07

De Oscuro is a Cardiff-based theatre company which champions multilingualism as a creative tool. We work inventively - cross-platform - pushing boundaries and weaving together drama, music, dance and film to create powerful and compelling theatre of international appeal.

We make work which responds directly to the issues which concern us as a society and we engage people who are at the heart of the issue in our working process. The relationships we form facilitate honest dialogue and meaningful exchange and this enables us to create Art which is informed and driven by the truth.

Mae De Oscuro yn gwmni theatr o Gaerdydd sy'n hyrwyddo amlieithrwydd fel arf creadigol. Rydym yn gweithio’n ddyfeisgar - gan ddefnyddio sawl cyfrwng - i wthio ffiniau a phlethu drama, cerddoriaeth, dawns a ffilm ynghyd i greu theatr bwerus a grymus o apêl ryngwladol.

Rydym yn creu gwaith sy'n ymateb yn uniongyrchol i'r materion sy'n peri pryder i ni fel cymdeithas ac yn ymgysylltu pobl sydd wrth wraidd y mater dan sylw yn ein proses weithio. Mae'r berthynas yr ydym yn ffurfio yn hwyluso deialog onest a chyfnewid ystyrlon ac mae hyn yn ein galluogi i greu Celfyddyd sydd wedi ei sbarduno ac yn cael ei yrru gan y gwir.