Mac//Beth

An intoxicating fusion of dance and theatre.


Shakespeare’s play is cut to the core and Mererid Hopwood’s new Welsh translation weaves in and out of the English text; Polish and Hebrew pepper the mix.


Set against a haunting new score by Conor Linehan for the Elysian Quartet, the piece is performed by a virile ensemble who bring an exhilarating physical power to these familiar characters.


Shakespeare’s words inspire dance, and dance illuminates the text. Dance and text, film and live action weave in and out of one another;  Lord and Lady Macbeth dance with the devil and plummet from grace.


Cyfuniad gwefreiddiol o ddawns a theatr.


Yn ôl a ni at graidd drama Shakespeare.  Mae cyfieithiad newydd Mererid Hopwood yn gwau i mewn ac allan o destun gwreiddiol y bardd, â’r Bwyleg a’r Hebraeg yn britho’r Gymraeg.  I gyfeiliant sgôr newydd swynol ar gyfer pedwarawd llinynnol, mae ensemble egnïol o berfformwyr yn dod â grym corfforol afieithus i’r cymeriadau cyfarwydd hyn.


Geiriau Shakespeare sy’n ysbrydoli’r ddawns, a’r ddawns wedyn sy’n goleuo’r testun. Mae dawns a geiriau, fflim a pherfformio byw yn plethu drwy’i gilydd, a’r Arglwydd Macbeth a’i Arglwyddes yn dawnsio gyda’r diafol ac yn plymio ar eu pennau i uffern.

Mac//Beth