De Oscuro Macbeth 07

De Oscuro is a Cardiff-based theatre company which champions multilingualism as a creative tool. We work inventively - cross-platform - pushing boundaries and weaving together drama, music, dance and film to create powerful and compelling theatre of international appeal.

De Oscuro Ltd. Company no. 8073797

Registered address : 18 Rawden Place, Cardiff, CF11 6LF

Mae De Oscuro yn gwmni theatr o Gaerdydd sy'n hyrwyddo amlieithrwydd fel arf creadigol. Rydym yn gweithio’n ddyfeisgar - gan ddefnyddio sawl cyfrwng - i wthio ffiniau a phlethu drama, cerddoriaeth, dawns a ffilm ynghyd i greu theatr bwerus a grymus o apêl ryngwladol.

De Oscuro Ltd. Rhif y cwmni 8073797

Cyfeiriad : 18 Rawden Place, Caerdydd, CF11 6LF