'Llwybr Arall. Not Going to Zurich' charts the journey of six characters who find themselves in unknown waters having to make the most difficult decisions they've ever made.

Dying is not easy : it brings physical deterioration and pain, and it forces us to let go of life and the people we love. But it also brings clarity and strips away the nonsense which can encumber everyday life.

And so, far from being romantic or sentimental, 'Llwybr Arall. Not Going to Zurich' is a story about love and life  .... a story of endeavour and the extraordinary power of the human spirit.

 

Mae 'Llwybr Arall. Not Going to Zurich‘ yn ddarn newydd i’r llwyfan sy'n cynnig golwg annisgwyl ar yr un peth na all unrhywun ei osgoi - bod yn feidrol. 

Nid yw marw yn hawdd: mae'n dod â dirywiad corfforol a phoen, ac mae'n ein gorfodi i ffarwelio â bywyd a'r bobl yr ydym yn eu caru. Ond mae hefyd yn dod ag eglurder ac yn ein gorfodi i ollwng gafael o’r nonsens sy'n gallu llesteirio bywyd bob dydd.

Ac felly, ymhell o fod yn rhamantus neu'n sentimental, mae 'Llwybr Arall. Not Going to Zurich' yn stori am gariad a bywyd ...stori o ymdrech a grym rhyfeddol yr ysbryd dynol.

 

“De Oscuro’s Mac//Beth is a dark and brooding piece of dance, brimming with stunning visual scenes....”