De Oscuro Macbeth 06

De Oscuro was born out of a desire to work with the different languages spoken in Wales to create truly theatrical productions.

We tackle challenging subjects which are relevant today and find our inspiration in the insight and understanding offered by those who lie at the heart of the matter. 

Our work is a catalyst for change : responding to the issues which concern us as a society, breaking down barriers and drawing in those who previously believed theatre had nothing to offer them.

Ganed De Oscuro o awydd i weithio gyda'r ieithoedd a glywir yng Nghymru i greu cynyrchiadau gwirioneddol theatrig.

Rydym yn mynd i'r afael â phynciau heriol sy'n berthnasol heddiw ac yn dod o hyd i'n hysbrydoliaeth yn y mewnwelediad a'r ddealltwriaeth a gynigir gan y bobl sy'n gorwedd wrth wraidd y mater.

Mae ein gwaith yn gatalydd sy'n ymateb i'r materion sy'n peri pryder i ni fel cymdeithas. Mae'n chwalu rhwystrau ac yn tynnu'r rhai a fu yn credu nad oedd gan theatr ddim i'w gynnig iddynt i'r gorlan.