De Oscuro Macbeth 06

De Oscuro was born out of a desire to work with the different languages spoken in Wales to create truly theatrical productions of international standard and appeal.

We tackle challenging subjects which are relevant today and find our inspiration in the insight and understanding offered by those who lie at the heart of the matter. 

As a result, our produtions peel away the layers to reveal worlds which might otherwise remain hidden from sight, and offer a theatrical experience which informs, moves and changes us.

Ganed De Oscuro o awydd i weithio gyda'r ieithoedd a glywir yng Nghymru i greu cynyrchiadau gwirioneddol theatrig o safon ac apêl ryngwladol.

Rydym yn mynd i'r afael â phynciau heriol sy'n berthnasol heddiw ac yn dod o hyd i'n hysbrydoliaeth yn y mewnwelediad a'r ddealltwriaeth a gynigir gan y bobl sy'n gorwedd wrth wraidd y mater.

O ganlyniad, mae ein cynyrchiadau yn datgelu bydoedd a fyddai, fel arall, wedi'u cuddio o'r golwg, gan gynnig profiad theatrig sy'n ein haddysgu, yn ein cyffwrdd ac yn ein newid ni.